ДОГОВІР ОФЕРТИ

1. Загальні положення


1.1. Цей Договір публічної оферти (далі - Договір) відноситься до сайту "Школа профайлінга", розташованому за адресою https://profiling.club

1.2. Сайт "Школа профайлінга" (далі - Сайт) є власністю ПП "Кириллова Л.П."

1.3. Цей Договір регулює відносини між Адміністрацією сайту "Школа профайлінга" (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цього Договору без повідомлення Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Договору і змін, внесених до цього Договору.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цього Договору на наявність змін в ньому.

 

2. Визначення термінів


2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цього Договору таке значення:

2.1.1 "Школа профайлінга" - Сервіс, розташований на доменному імені https://profiling.club, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

2.1.2. Сервіс - сукупність програм для ЕОМ і дій адміністраторів, за допомогою яких користувач на періодичній основі отримує навчальні матеріали по профайлінга.

2.1.3. Підписка - надання Користувачеві права доступу до Сервісу. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписка.

2.1.4. Адміністрація сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені ПП "Кириллова Л.П."

2.1.5. Користувач сайту Сервісу (далі - Користувач) - особа, яка має доступ до Сервісу, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

 

3. Предмет угоди


3.1. Предметом цього Договору є надання Користувачеві Сервісу доступу до містяться на Сайті Товарам і послуги, що надаються.

3.1.1. Сервіс надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

доступ до інформації про Сервісу і до інформації про придбання Сервісу на платній основі;
доступ до засобів пошуку та навігації Сервісу;
надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, виставлення оцінок контенту Сервісу;
інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Сервісу.

3.1.2. Під дію цього Договору підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент послуги Сервісу, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Сервісу.

3.2. Цей Договір є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається приєдналася до цього Договору.

3.3. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

Оплата товарів та услугпроізводітся зазначеному на сайті безготівковим способом оплати.

 

4. Права і обов'язки сторін


4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цього Договору.

4.1.3. Змінювати розмір оплати, що стягується за надання доступу до використання сайту Сервісу.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію та оплату.

4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Договором і не заборонених законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.

4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Чи не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну і охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охороняється законодавством України інформації.

4.3.6. Не застосовувати препарат Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не застосовувати препарат сервіси сайту Сервісу з метою:

4.3.7. 1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані н

а порушення обмежень і заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.

4.3.7. 4. обмеження прав меншин.

4.3.7. 5. уявлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сервісу.

4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого товару з каталогу Сервісу, розміщеного на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту даного Сервісу;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Сервісу або інших осіб.

 

5. Використання сайту сервісу


5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.

5.6. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо вона не використовувалася більше 36 календарних місяців підряд без повідомлення Користувача.

5.7. Цей Договір поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цього Договору.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарам по їх реалізації і (або) послуги, що надаються Сервісу.

 

6. Відповідальність


6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цього Договору, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

 

7. Порушення умов угоди користувача


7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов наст

оящего Договору, захисту прав або безпеки ПП "Кириллова Л.П." , Користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив даний Договору або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цього Договору чи іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

 

8. Вирішення спорів


8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цього Договору обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.

8.4. Будь позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 14 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

 

9. Додаткові умови


9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.