Договір оферти

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір публічної оферти (далі – Договір) стосується сайту "Школа Профайлінгу", розташованого за адресою https://profiling.club.

1.2. Сайт "Школа Профайлінгу" (далі – Сайт) є власністю ФОП "Кириллова Л.П."

1.3. Цей Договір регулює відносини між Адміністрацією сайту "Школа Профайлінгу" (далі – Адміністрація сайту) та Користувачем цього Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право будь-коли змінювати, додавати або видаляти пункти цього Договору без попереднього повідомлення Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Договору та змін, внесених до цього Договору.

1.6. Користувач несе особисту відповідальність за перевірку цього Договору на наявність змін у ньому.

2. Визначення термінів

2.1. Нижченаведені терміни мають для цілей цього Договору таке значення:

2.1.1 "Школа Профайлінгу" - Сервіс, розташований на доменному імені https://profiling.club, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу та супутніх йому сервісів.

2.1.2. Сервіс - сукупність програм для ЕОМ та дій адміністраторів, за допомогою яких користувач на періодичній основі отримує навчальні матеріали з профайлінгу.

2.1.3. Передплата – надання Користувачеві права доступу до Сервісу. Передплата надається за певну плату на певний термін відповідно до умов відповідного тарифу Передплати.

2.1.4. Адміністрація сайту – уповноважені співробітники з управління Сайтом, які діють від імені ФОП "Кириллова Л.П."

2.1.5. Користувач сайту Сервісу (далі - Користувач) – особа, яка має доступ до Сервісу через мережу Інтернет та використовує Сайт.

3. Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Користувачеві Сервісу доступу до Товарів, що містяться на Сайті, та послуг, що надаються.

3.1.1. Сервіс надає Користувачеві такі види послуг (сервісів):

доступ до інформації про Сервіс та інформації про придбання Сервісу на платній основі; доступ до засобів пошуку та навігації Сервісу; надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, виставлення оцінок контенту Сервісу; інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Сервісу.

3.1.2. Під дію цього Договору підпадають усі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги Сервісу, а також будь-які їх подальші модифікації та додаткові послуги (сервіси) Сервісу, що з'являються надалі.

3.2. Цей Договір є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до цього Договору.

3.3. Використання матеріалів та сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

Оплата товарів та послуг здійснюється вказаним на сайті безготівковим способом оплати.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Договору на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цього Договору.

4.1.3. Змінювати розмір оплати, що стягується за доступ до використання сайту Сервісу.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог щодо реєстрації та оплати.

4.2.2. Користуватися всіма послугами, що є на Сайті, а також купувати будь-які Товари, що пропонуються на Сайті.

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Договором та не забороненим законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг цього Сайту, що надаються.

4.3.2. Дотримуватись майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

4.3.4. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та охоронювану законодавством України інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

4.3.5. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

4.3.6. Не використовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше, як за згодою Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Сервісу з метою:

4.3.7. 1. завантаження контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості та (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень та заборон, що діють на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.7. 4. обмеження прав меншин.

4.3.7. 5. подання себе за іншу людину чи представника організації та (або) спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сервісу.

4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей та характеристик будь-якого товару з каталогу Сервісу, розміщеного на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, які не користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.

4.4. Користувачеві забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту цього Сервісу;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання чи спроби отримання будь-якої інформації, документів чи матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, що належать до Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати чи намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст у будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, яка порушує права Сервісу або інших осіб.

5. Використання сайту сервісу

5.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, та законодавством щодо недобросовісної конкуренції.

5.4. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.5. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису чи пароля або будь-яке інше порушення системи безпеки.

5.6. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася понад 36 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.

5.7. Цей Договір розповсюджує свої дії на всі додаткові положення та умови купівлі Товару та надання послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна тлумачитися як зміна цього Договору.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів та послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) у ціни, що застосовуються до таких Товарів щодо їх реалізації та (або) послуг Сервісу, що надаються.

6. Відповідальність

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного чи необережного порушення будь-якого положення цього Договору, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку проблем у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7. Порушення умов користувальницької угоди

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися у права Адміністрації сайту або права інших Користувачів Сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме за необхідне для виконання положень чинного законодавства чи судових рішень, забезпечення виконання умов цього Договору, захисту прав чи безпеки ПП "Кириллова Л.П." , користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає чи дозволяє таке розкриття.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив дане Договору або умови користування Сайтом, що містяться в інших документах, а також у разі припинення дії Сайту або через технічну неполадку або проблему.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цього Договору або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

8. Вирішення спорів

8.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей чи спорів між Сторонами цього Договору обов'язковою умовою до звернення до суду є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. За неможливості вирішити спір у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надано ним чинним законодавством України.

8.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 14 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. За порушення умов цього пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічних пропозицій від Користувача щодо змін цієї Угоди.

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.